ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นโดยใช้ 2 เซนเซอร์

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


page

ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นโดยใช้ 2 เซนเซอร์
กับชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorms Education NXT Base Set (9797)
(Line-following with Two Light Sensors)
วิชาการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน ชั้น ม.3
โดยคุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์