การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์กับชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorms EV3

ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์กับชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorms EV3
วิชาโครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ ชั้น ม.2
โดยคุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

LEGO MINDSTORMS Education EV3 enables students to build, program, and test their solutions based on real-life robotics technology. (Cr. Carnegie Mellon’s Robotics Academy)

Mini-Challenge: Cargo Retrieval
Challenges students to build on their previous programs by making the robot move forward,
then lower its arm, then move back to its starting location.

Sensabot Challenge
In this challenge, you will program your EV3 robot to move from its starting box to three different lines on a game board, stopping at each one to perform an inspection, represented by lowering and raising the robot’s arm. When the robot is done inspecting all three location, it should back up and return home to its starting box to recharge.

Orchard Challenge
Teams get to choose where they start their robot for this challenge. It is to their advantage to pick a specific spot and use it every time, rather than moving the start position or aligning the robot sloppily. The route shown in the picture is just an example, not the required (or necessarily easiest) route.

Cr. Carnegie Mellon’s Robotics Academy