กิจกรรมกีฬาสี มอ.ว ปีที่12 (วันที่สอง ของการฝึกซ้อม)

กิจกรรมกีฬาสี มอ.ว ปีที่12 (วันที่สอง ของการฝึกซ้อม)


วันที่สอง ของการฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

9070