ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club) เริ่มแกะกล่อง (ใหม่) เรียนรู้ Lego EV3

เรียนรู้ Lego EV3 ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club) 


page

ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club) เริ่มแกะกล่อง (ใหม่) เรียนรู้ Lego EV3
โดยคุณครูธนาดล คงทอง คุณครูวารีรัตน์ อำพรัตน์ และคุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์