ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club) เริ่มต้นเรียนรู้การทำงานของหุ่นยนต์

เรียนรู้ Lego EV3 ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club) 


page

ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club)
นักเรียนเริ่มต้นเรียนรู้การทำงานของหุ่นยนต์โดยเขียนโปรแกรมง่ายๆ บน NXT กับ Lego Mindstorms EV3 เพื่อแก้ปัญหาภารกิจที่ได้รับ
โดยคุณครูธนาดล คงทอง คุณครูวารีรัตน์ อำพรัตน์ และคุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์