ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club) เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Lego Mindstorms EV3

เรียนรู้ Lego EV3 ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club) 


page

ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club)
นักเรียนเรียนรู้การทำงานของหุ่นยนต์โดยเขียนโปรแกรม Lego Mindstorms EV3 เพื่อแก้ปัญหาภารกิจที่ได้รับ โดยประยุกต์ใช้ความรู้
1. Moving Forward
2. Arm Control
มาทำภารกิจ Mini Challenge
3. Mini Challenge 1: "Cargo Retrieval"
- Raise its arm
(Will begin in the up position in RVW)
- Move 50cm to the box
- Drop the arm down
- Back up to robot's starting position with the box
โดยคุณครูธนาดล คงทอง คุณครูวารีรัตน์ อำพรัตน์ และคุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์