ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club) เล่าสู่กันฟังสิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO2017

เรียนรู้ Lego EV3 ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club) 


page

ชุมนุมโรโบติกส์ (Robotics Club)
เล่าสู่กันฟัง แบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ
จากพี่สู่น้อง สิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO2017
โดยคุณครูธนาดล คงทอง คุณครูวารีรัตน์ อำพรัตน์ และคุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์