ประมวลการสอนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 


ปีการศึกษา 2565
>> 
ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565Hot news

ปีการศึกษา 2564

>> ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

>> ประมวลการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 2563

>> ประมวลการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

>> ประมวลการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

>> ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

>> ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2561

>> ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

>> ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561