ฝ่ายอำนวยการ

เช็คชื่อ Loop2 (2/2561)

ระบบเช็คชื่อนักเรียน loop 2 ภาคการศึกษา 2/2561

 

รหัสวิชา

ชื่อคอร์สเรียน

ระบบเช็คชื่อนักเรียน

 

1002

โมชั่น อินโฟกราฟิก (Motion Infographic)

https://goo.gl/forms/rtdTv7JjgH0j2yrD3

 

1003

Web Design & Development by google site

https://goo.gl/forms/xceNw2AcvCYZWRdi2

 

1004

ศิลปะการป้องกันตัว แบบฟรีสไตล์

https://goo.gl/forms/vSihPIBstRgyyWCj2

 

1008

คำศัพท์แสลงสำเนียงชาวออสซี่

https://goo.gl/forms/L7mouf4rcBpuQgP73

 

1026

การพัฒนาเกมสามมิติ (3D Game Development)

https://goo.gl/forms/QgXUMd1G9THrxsNU2

 

1028

พูดภาษาจีนเพื่ออาชีพ

https://goo.gl/forms/VKto2rG9e7YI7FTe2

 

1040

InfoGraphic basic

https://goo.gl/forms/TpPnisLFCUJWCLAJ3

 

1041

ปฏิบัติการเคมีเสมือน (Virtual Chemistry Laboratory) 

https://goo.gl/forms/PoLon4tzTtQxIzvr2

 

1044

การจัดสวนแนวตั้ง

https://goo.gl/forms/ZS2kYTHxGMVYJKQJ3

 

1061

Food and Beverage

https://goo.gl/forms/eo2f9xgVmGEmuENc2

 

1068

การตีขิมขั้นพื้นฐาน

https://goo.gl/forms/QBYBdr3YTcfYqqVB2

 

1080

หลักพิจารณาความผิดทางอาญา

https://goo.gl/forms/RC49kWOjMtJEYf382

 

1082

การพิมพ์ซิลค์สกรีน

https://goo.gl/forms/KGmq4d3JmXU2ePlo1

 

1085

สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย

https://goo.gl/forms/a33C9gr8XjNJ48wg2

 

1086

ฟังก์ชันพิเศษบนเครื่องคิดเลข สำหรับ ม.ต้น Section 2

https://goo.gl/forms/wV3miu85W8q9Lwhp1

 

1087

การใช้ฟังก์ชันพิเศษบนเครื่องคิดเลข ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง ระบบสมการ 2 ตัวแปร, 3 ตัวแปร

https://goo.gl/forms/p5skeY47MiJAx38D2

 

1038

Calculator for high school

https://goo.gl/forms/b3ooccTlJ7rOLdpd2

 

1089

ฟังก์ชันพิเศษบนเครื่องคิดเลขสำหรับม.ต้น

https://goo.gl/forms/TbDZmlZcujxkf9T72

 

1090

โบว์ติดผมแสนสวย

https://goo.gl/forms/9pYCYKFBa0gdpczp2

 

1091

เสกแฟนเพจให้ปัง

https://goo.gl/forms/SxVkxl4x6WSYr5JM2

 

1092

การทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่ออาชีพ

https://goo.gl/forms/1WRAZWDTBYPRqVND2

 

1094

ชีววิทยาของแคคตัส

https://goo.gl/forms/5YdCTHG7vbX7aJzH2

 

1095

Healthy Body and Mind

https://goo.gl/forms/K7nqFxKD7VLiTG1t2

 

1097

PSUWIT Food Channel

https://goo.gl/forms/wtaOX3xs9r0lT4hz2

 

1099

การใช้โปรแกรมexcellในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

https://goo.gl/forms/0tz8r5MtLhpXrhtT2

 

1100

เทคนิคปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยา

https://goo.gl/forms/tBiQ2ZZOWPMmuk0N2

 

1101

English for Entertainment

https://goo.gl/forms/zAOv0Cdsj76Qt1002

 

1102

ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น 1

https://goo.gl/forms/dZZGHtNtBw4mZKeS2

 

1103

เทคนิคการถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR

https://goo.gl/forms/YbXYtu3nYWB6AKlE3

 

1104

7 days fit challenge

https://goo.gl/forms/DTrBMSbLHTTZlEEM2

 

1105

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

https://goo.gl/forms/vXHkyoKIfnpnbadI3

 

1106

วิศวกรสำรวจรุ่นเยาว์ (Survey Engineering Junior)

https://goo.gl/forms/GsoYFqeWO0QJDCCF2

 

1107

Knot for life

https://goo.gl/forms/rlehTtInBa9Go06n2

 

1108

ร้อยลูกปัด

https://goo.gl/forms/epkBLtot9ubV8djE2

 

1109

การจัดตกแต่งนิทรรศการด้วยเทคนิคPaper Art

https://goo.gl/forms/2SUos0xPkBahmLw62

 

1110

วิพิธทัศนา 2

https://goo.gl/forms/ETDYsBdD7HyYPjjQ2

 

 

 

เช็คชื่อ Loop1 (2/2561)

 

รหัสวิชา

ชื่อคอร์สเรียน

ระบบเช็คชื่อนักเรียน

1001

Typing Lesson (English version)

https://goo.gl/forms/xUKYY1FVursvK0bA2

1002

โมชั่น อินโฟกราฟิก (Motion Infographic)

https://goo.gl/forms/SAYV2gl6WVv4VBZq2

1003

Web Design & Development by google site

https://goo.gl/forms/tY1bv6aB0gGfgNIo1

1008

คำศัพท์แสลงสำเนียงชาวออสซี่

https://goo.gl/forms/h0f1z8o7fIuidjNw1

1012

เทคนิคการเล่าข่าวมืออาชีพ

https://goo.gl/forms/TNt0dlaAaiv2sMAq2

1014

Boardgame for Education

https://goo.gl/forms/bXcDXwanodyCD7R03

1015

แบดมินตัน

https://goo.gl/forms/HyvDfkvDERhk28jF2

1026

การพัฒนาเกมสามมิติ (3D Game Development)

https://goo.gl/forms/O2vbRhaf594pTgyc2

1028

พูดภาษาจีนเพื่ออาชีพ

https://goo.gl/forms/G7U89DkRyEWlmRha2

1029

นวดเพื่อสุขภาพ

https://goo.gl/forms/skxM9RPqcSluIaJ13

1034

เทคนิคการใช้เครื่องuv-visible spectrophotometer

https://goo.gl/forms/0Cj187qKZSvlaIuw1

1040

InfoGraphic basic

https://goo.gl/forms/wi2hNWPsSd3VlNkG3

1044

การจัดสวนแนวตั้ง

https://goo.gl/forms/0byP9QceYxkFNevA2

1045

การคัดลายมือตัวเขียนภาษาอังกฤษ

https://goo.gl/forms/96t1cgDW7M0gM07i1

1061

Food and Beverage

https://goo.gl/forms/JuKZ46YMIX1SKKpo1

1080

หลักพิจารณาความผิดทางอาญา

https://goo.gl/forms/9Q7DzKwPGycUbiXJ3

1081

การแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีด้วย Code.org

https://goo.gl/forms/rtcyQ8b2DlfNLo8z1

1084

การประกอบและติดตั้งจานดาวเทียม

https://goo.gl/forms/fcy6fcLZ0uKiZqCw1

1085

สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย

https://goo.gl/forms/MUrcNU3b1NQtHT4H2

1086

ฟังก์ชันพิเศษบนเครื่องคิดเลข สำหรับ ม.ต้น Section 2

https://goo.gl/forms/CaN51V7GTJLMpDLn1

1087

การใช้ฟังก์ชันพิเศษบนเครื่องคิดเลข ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง ระบบสมการ 2 ตัวแปร, 3 ตัวแปร

https://goo.gl/forms/ip84IxWi9cJnuIj93

1088

การใช้เครื่องคิดเลข Casio สำหรับหาคำตอบทางคณิตศาสตร์ ขั้น 2

https://goo.gl/forms/0MlPGzw2GVXAbyWs2

1089

ฟังก์ชันพิเศษบนเครื่องคิดเลขสำหรับม.ต้น

https://goo.gl/forms/QXhUx6spLEnDfUmj1

1090

โบว์ติดผมแสนสวย

https://goo.gl/forms/jQEuv8ALykQ8i9JI3

1091

เสกแฟนเพจให้ปัง

https://goo.gl/forms/342t39i7pKSPwcyl1

1092

การทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่ออาชีพ

https://goo.gl/forms/BqJjNv1rBZVISbnG3

1093

เทคนิคการถ่ายภาพสวยด้วยเลนส์ฟิก

https://goo.gl/forms/LcyfTvU0kVTZr9XS2

1094

ชีววิทยาของแคคตัส

https://goo.gl/forms/DU6OPyYF76Ycnene2

1095

Healthy Body and Mind

https://goo.gl/forms/ev2aoRJFuQqMhLJp1

1096

วิพิธทัศนา

https://goo.gl/forms/53EIqMn8xXXMEPSn2

1097

PSUWIT Food Channel

https://goo.gl/forms/HuRWPOhQ6gNm2wWi1

1098

DIY สายสะพาย เพื่องานปัจฉิม

https://goo.gl/forms/fZwZighVMJ7btm0k2

1099

การใช้โปรแกรมexcellในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

https://goo.gl/forms/y782cjAscWtVKVIg1

1100

เทคนิคปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยา

https://goo.gl/forms/Dr5YnbhT1VG59iLD2

1107

Knot for life

https://goo.gl/forms/sUoaCTymYggOU0O12

1109

การจัดตกแต่งนิทรรศการด้วยเทคนิคPaper Art

https://goo.gl/forms/El1VucotVzdcAhDA2

 

 

 

กิจกรรมเสริมทักษะคาบ 9

กิจกรรมเสริมทักษะคาบ 9ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

ระบบเช็คชื่อและประเมินนักเรียน loop 2   2/2562  Hot news


ระบบเช็คชื่อและประเมินนักเรียนกิจกรรมเสริมทักษะ 2/2562 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

ระบบประเมินกิจกรรมเสริมทักษะ 1/2562 (loop 1-3)  

ระบบเช็คชื่อกิจกรรมเสริมทักษะ loop 3 ภาคการเรียน 2562 


ระบบเช็คชื่อกิจกรรมเสริมทักษะ loop 2 ภาคการเรียน 2562 

ระบบเช็คชื่อกิจกรรมเสริมทักษะ loop 1 ภาคการเรียน 2562


ภาคการศึกษาที่ 1/2561


loop 1
เวลา 5 ชม. (23 ก.ค. 61 - 3 ส.ค. 61) จำนวนทั้งหมด 39 คอร์ส    

***เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา 

 

กิจกรรมเสริมทักษะคาบ 9

ระบบเช็คชื่อกิจกรรมเสริมทักษะ loop 1 ภาคการเรียน 1/2562

รหัสคอร์ส

ผู้สอนคนที่ 1

ผู้สอนคนที่ 2

ชื่อคอร์สเรียน

ลิงค์เช็คชื่อ

 

1001

เรวดี เอ้งฉ้วน

วิมล สร้อยสุวรรณ

Typing Lesson (English Version)

https://forms.gle/CyNxdeWoDnvvgvLF6

 

1003

ครูธนาดล คงทอง

 

Web Design & Development by google site

https://forms.gle/FR8bytazgA61pJX58

 

1008

รวีปภาพรรณ ไอศะนาวิน

ศุภวัชร พรเศรษฐกุล

คำศัพท์แสลงสำเนียงชาวออสซี่

https://forms.gle/p6GRxkhHMSM9c1Me7

 

1012

ครูฉัตรแก้ว เกียรติไพบลย์

 

เล่าข่าวมืออาชีพ

https://forms.gle/96wxW8tgV35BDf8t6

 

1014

นายชนิตพล ดู่ไหน

 

การออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ (Boardgame for Education)

https://forms.gle/cKmc1Yx66QnfR9Du8

 

1015

คุณครูสุประวีณ์ แซ่จง

 

แบดมินตัน

https://forms.gle/1ym96Fq4WmKXrZJY6

 

1017

ศิริวรรณ สุเหร็น

 

เทคนิคการนำเสนองานด้านวิชาการอย่างมืออาชีพโดยใช้โปรแกรม power point

https://forms.gle/fwogjbw9dns2skG68

 

1019

รวิภา สังฆ์รักษ์

 

เทคนิคการเป็นพิธีกร ระดับพิธีการ

https://forms.gle/fwogjbw9dns2skG68

 

1020

บุญญิสา พิศาลสินธุ์

 

Thai fabric design

https://forms.gle/r3yiQ4EJjT4cHXYKA

 

1021

นายกฤษฏิ์ โพชนุกูล

 

การตีระนาดขั้นพื้นฐาน

https://forms.gle/pcCUQAsFXkjfZoPo6

 

1022

ครูจามรี บุรีศรี

ครูสถิตพงษ์ เพ็ชรถึง

เทคนิคการวาดลายไทย ตามมาตราส่วน

https://forms.gle/rCz21gyqGpHZPgdG7

 

1028

อนุศรา สามสุวรรณ

ครูจีน(มาสัปดาห์หน้า)

ภาษาจีนเพื่อพิธีกร

https://forms.gle/Arqrn7QWdb7kDFRT9

 

1029

ครูองอาจ รัตนบุรี

 

การนวดเพื่อสุขภาพ

https://forms.gle/22Gfqs6gkw68wXzE9

 

1030

ครูชวนพิชญ์ ยาดี

 

การเขียนป้ายตัวอักษรด้วยพู่กันแบน

https://forms.gle/wFVxf8a1JB9HecTA9

 

1032

นางสาวกนก กล่อมขจิต

นายพัชรวัฒน์ เกรียงไกรวรกิจ

ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น

https://forms.gle/BLEbijnEMyqjWNWF6

 

1034

นางสาวชไมภรณ์ เฉลิมวรร

นางไพจิตรา อเปสริยาโย

เทคนิคการใช้เครื่องUV-visible spectrophotometer

https://forms.gle/c1yBDTuo6DXtFCBeA

 

1037

วินัย รัตนพล

 

ส่องพระดูศิลป์

https://forms.gle/bwLWuikST9HFkzkx6

 

1038

ประภัสสร เป็งดล

จุติพร บรรจงธุรการ

Basic Calculator by CASIO FX-991 EX Plus

https://forms.gle/s2CvtRGouxmuWKgRA

 

1040

นายเฉลิมพันธ์ จันทร์ฉาย

นางสาวอภิญญา เนตรลำภู

การนำเสนองานแบบ InfoGraphic โดยใช้เว็บไชต์สำเร็จรูป

https://forms.gle/1aNonAeAGan3wY2W6

 

1042

ครูเบญญา ศรีวิโรจน์

ครูปิยธิดา ยอดพิบูลย์

เทคนิคการใช้ Microsoft word อย่างเต็มประสิทธิภาพ

https://forms.gle/yQY1TiUBUTD28i8q6

 

1045

ครูปิยาภรณ์ ชูคดี

ครูกมลวรรร บรรดาศักดิ์

การคัดลายมือตัวเขียนภาษาอังกฤษ

https://forms.gle/6qSKUL9h5b9Z3k63A

 

1048

ครูจิราวรรณ ศิริวัฒน์

ครูธัญญา บุญสนอง

พื้นฐานการถักนิตติ้ง

https://forms.gle/6qSKUL9h5b9Z3k63A

 

1057

นายอดิศร เปรมเล็ก

นายชนาธิป ชูแสวงนิตย์

Basic Musical Skill

https://forms.gle/yYWWckTVzoBtRznJ8

 

1058

นางสาวบัฑิตา แก้วงาม

 

เทียนหอมป้องกันยุง

https://forms.gle/vFgp9jK8YU4tgBQj9

 

1060

วิโรจน์ ประณิธานชัย

 

การเขียนสูตรโครงสร้างทางเคมีด้วยโปรแกรม Chem Draw

https://forms.gle/4tAM7SEXxQqxovjYA

 

1062

สายทิพย์ ขุนอินทร์

 

Basic French

https://forms.gle/a7UjdD4w5HZVZhhn8

 

1079

ปริศนา แดหวามาลัย

 

อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ

https://forms.gle/MWnrnKJ9yENTa1gt5

 

1081

นายวีระวัฒน์ วงศ์เมฆ

 

การแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีด้วย Code.org

https://forms.gle/kn6BetYDofNgLDG36

 

1082

ครูวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 

การพิมพ์ซิลค์สกรีน

https://forms.gle/U7iBQzqUsiqWfjoPA

 

1084

นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี ครูวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 

การประกอบและติดตั้งจานดาวเทียม

https://forms.gle/pNUirq1a7q3DjgELA

 

1085

ครูภาณุวิชญ์ ซินมุข

ครูณรงค์ พรหมอ่อน

สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย

https://forms.gle/Lk8Sehmh95ZsbDg58

 

1093

ชัญญานุช. จันทวดี

ฐิติพร. ศรีมาลา

เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา

https://forms.gle/u9WTX3P5LX5zAr1c6

 

1099

ไพลิน แซ่ลิ้ม

ศิริยาพร น้อยฤทธิ์

การใช้โปรแกรมexcel ในการวิเคาะห์สิถิติเบื้องต้นโดยใช้ Oneway Anowa T-test

https://forms.gle/DxijXumbt7V7i6D7A

 

1100

ภาณุพงศ์ นุ้ยผุด

สุพรรณี ดีเบา

เทคนิคปฏิบัติการจุลชีววิทยา

https://forms.gle/KC444rijmKSwtthv6

 

1111

สุภารัตน์ ชูช่วย

 

จีบริบบิ้นผ้า

https://forms.gle/nM6ZDbaNGsKxv1cHA

 

1112

ครูสิรินาถ อินทกูล

 

Terrarium (สวนในแก้ว) สวนสวยใบเล็กที่ถูกย่อส่วน

https://forms.gle/sow3FNkPmNtLPN5V8

 

1113

นางสาวจิตวีร์ ศรีมงคล

นางสาวอริสรา มุสิกรักษ์

Welcome to Growth Mindset

https://forms.gle/BWimYXhfx4vxnZjV6

 

1114

นางสาวสุภาวดี น้อยผา

 

ครอสติสคริสตัล

https://forms.gle/Q8r2Hb3KhKFjY2LS7

 

1115

นายวันชัย สามสุวรรณ

 

Basic electric welding

https://forms.gle/yktNoRrXas1vA41M8

 

1116

สุนิสา หวังปัญญา

 

พิสูจน์หลักฐานเบื้องต้น

https://forms.gle/LjzEVk4ntaEiC7368

 

1118

ครูณภัทร ยังมีสุข

ครูนฤพนธ์ จันทร์ฉ่ำ

Little mechanic

https://forms.gle/LjzEVk4ntaEiC7368

 

1120

ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์ (วิทยากร)

ครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

Learning A.I. in action by case study (เรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์แบบลงมือทำผ่านกรณีศึกษา)

https://forms.gle/KbwswzzowFHxtW2Y8

 

1121

นายพุทธพงศ์ หยั่งยืนยง

 

หมากรุกไทย

https://forms.gle/fmGNv4WraQsbQDVg6

 

1135

นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์

นายปณชัย อร่ามสุวรรณ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร สบู่แบบก้อน สบู่แบบเหลว แชมพู

https://forms.gle/b1Yonq521nALune49

 

1136

นางสาวพรพิมล ทองเต็ม

นายกฤษณะ ทองเต็ม

การทำขนมไทย ขนมโคธัญพืช ขนมค่อมสอดไส้

https://forms.gle/QWQhgDv6dxxDuKt19