ฝ่ายอำนวยการ

กิจกรรมเสริมทักษะคาบ 9

กิจกรรมเสริมทักษะคาบ 9ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

ระบบเช็คชื่อและประเมินนักเรียน loop 2   2/2562  Hot news


ระบบเช็คชื่อและประเมินนักเรียนกิจกรรมเสริมทักษะ 2/2562 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

ระบบประเมินกิจกรรมเสริมทักษะ 1/2562 (loop 1-3)  

ระบบเช็คชื่อกิจกรรมเสริมทักษะ loop 3 ภาคการเรียน 2562 


ระบบเช็คชื่อกิจกรรมเสริมทักษะ loop 2 ภาคการเรียน 2562 

ระบบเช็คชื่อกิจกรรมเสริมทักษะ loop 1 ภาคการเรียน 2562


ภาคการศึกษาที่ 1/2561


loop 1
เวลา 5 ชม. (23 ก.ค. 61 - 3 ส.ค. 61) จำนวนทั้งหมด 39 คอร์ส    

***เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา