ฝ่ายอำนวยการ

เช็คชื่อ Loop2 (2/2561)

  • Print

ระบบเช็คชื่อนักเรียน loop 2 ภาคการศึกษา 2/2561

 

รหัสวิชา

ชื่อคอร์สเรียน

ระบบเช็คชื่อนักเรียน

 

1002

โมชั่น อินโฟกราฟิก (Motion Infographic)

https://goo.gl/forms/rtdTv7JjgH0j2yrD3

 

1003

Web Design & Development by google site

https://goo.gl/forms/xceNw2AcvCYZWRdi2

 

1004

ศิลปะการป้องกันตัว แบบฟรีสไตล์

https://goo.gl/forms/vSihPIBstRgyyWCj2

 

1008

คำศัพท์แสลงสำเนียงชาวออสซี่

https://goo.gl/forms/L7mouf4rcBpuQgP73

 

1026

การพัฒนาเกมสามมิติ (3D Game Development)

https://goo.gl/forms/QgXUMd1G9THrxsNU2

 

1028

พูดภาษาจีนเพื่ออาชีพ

https://goo.gl/forms/VKto2rG9e7YI7FTe2

 

1040

InfoGraphic basic

https://goo.gl/forms/TpPnisLFCUJWCLAJ3

 

1041

ปฏิบัติการเคมีเสมือน (Virtual Chemistry Laboratory) 

https://goo.gl/forms/PoLon4tzTtQxIzvr2

 

1044

การจัดสวนแนวตั้ง

https://goo.gl/forms/ZS2kYTHxGMVYJKQJ3

 

1061

Food and Beverage

https://goo.gl/forms/eo2f9xgVmGEmuENc2

 

1068

การตีขิมขั้นพื้นฐาน

https://goo.gl/forms/QBYBdr3YTcfYqqVB2

 

1080

หลักพิจารณาความผิดทางอาญา

https://goo.gl/forms/RC49kWOjMtJEYf382

 

1082

การพิมพ์ซิลค์สกรีน

https://goo.gl/forms/KGmq4d3JmXU2ePlo1

 

1085

สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย

https://goo.gl/forms/a33C9gr8XjNJ48wg2

 

1086

ฟังก์ชันพิเศษบนเครื่องคิดเลข สำหรับ ม.ต้น Section 2

https://goo.gl/forms/wV3miu85W8q9Lwhp1

 

1087

การใช้ฟังก์ชันพิเศษบนเครื่องคิดเลข ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง ระบบสมการ 2 ตัวแปร, 3 ตัวแปร

https://goo.gl/forms/p5skeY47MiJAx38D2

 

1038

Calculator for high school

https://goo.gl/forms/b3ooccTlJ7rOLdpd2

 

1089

ฟังก์ชันพิเศษบนเครื่องคิดเลขสำหรับม.ต้น

https://goo.gl/forms/TbDZmlZcujxkf9T72

 

1090

โบว์ติดผมแสนสวย

https://goo.gl/forms/9pYCYKFBa0gdpczp2

 

1091

เสกแฟนเพจให้ปัง

https://goo.gl/forms/SxVkxl4x6WSYr5JM2

 

1092

การทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่ออาชีพ

https://goo.gl/forms/1WRAZWDTBYPRqVND2

 

1094

ชีววิทยาของแคคตัส

https://goo.gl/forms/5YdCTHG7vbX7aJzH2

 

1095

Healthy Body and Mind

https://goo.gl/forms/K7nqFxKD7VLiTG1t2

 

1097

PSUWIT Food Channel

https://goo.gl/forms/wtaOX3xs9r0lT4hz2

 

1099

การใช้โปรแกรมexcellในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

https://goo.gl/forms/0tz8r5MtLhpXrhtT2

 

1100

เทคนิคปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยา

https://goo.gl/forms/tBiQ2ZZOWPMmuk0N2

 

1101

English for Entertainment

https://goo.gl/forms/zAOv0Cdsj76Qt1002

 

1102

ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น 1

https://goo.gl/forms/dZZGHtNtBw4mZKeS2

 

1103

เทคนิคการถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR

https://goo.gl/forms/YbXYtu3nYWB6AKlE3

 

1104

7 days fit challenge

https://goo.gl/forms/DTrBMSbLHTTZlEEM2

 

1105

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

https://goo.gl/forms/vXHkyoKIfnpnbadI3

 

1106

วิศวกรสำรวจรุ่นเยาว์ (Survey Engineering Junior)

https://goo.gl/forms/GsoYFqeWO0QJDCCF2

 

1107

Knot for life

https://goo.gl/forms/rlehTtInBa9Go06n2

 

1108

ร้อยลูกปัด

https://goo.gl/forms/epkBLtot9ubV8djE2

 

1109

การจัดตกแต่งนิทรรศการด้วยเทคนิคPaper Art

https://goo.gl/forms/2SUos0xPkBahmLw62

 

1110

วิพิธทัศนา 2

https://goo.gl/forms/ETDYsBdD7HyYPjjQ2