รายวิชา ห้องเรียนทางไกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนทางไกล ๒ ทาง โครงการความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา


 >> ห้องเรียนทางไกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (ภาคฤดูร้อน)  
รายวิชาที่ต้องการดูวิดีโอย้อนหลัง หรือ โหลดไฟล์เอกสารการเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา2561     วิชาฟิสิกส์                  วิชาชีววิทยา                     วิชาเคมี

     วิชาคณิตศาสตร์         วิชาภาษาอังกฤษ              วิชาภาษาไทย

     วิทย์ฯโลก                   วิชาสังคม


>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.6 ปีการศึกษา2559

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.6 ปีการศึกษา2560